شرایط تایید ضمانت نامه تامین پیشرو شار
 • دستگاه به مدت 7 روز از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر، در صورت داشتن ایراد سخت افزاری ناشی از ساخت، دارای شرایط تعویض می‌باشد.

  در هر یک از موارد زیر کالا با کالای سالم مشابه و با پرداخت اختلاف قیمت تعویض می‌شود.

  • بروز ایراد یکسان پس از 3 بار تعمیر ظرف 3 ماه از تاریخ مراجعه اول به شرکت تامین پیشرو شار (در صورت موجود نبودن کالا مشابه قیمت روز کالا پرداخت می‌شود که این تعویض شامل ملحقات نمی‌شود)
 • گوشی مطابق با مدل، شماره سریال، شماره IMEI و مدت زمان مندرج در این کارت بر اساس ضوابط استاندارد کارخانه سازنده موجود بر روی سایت یا مذکور در دفترچه راهنمای داخل جعبه مشمول گارانتی می باشد
 • گارانتی 18 ماهه  تنها شامل گوشی بوده و ملحقات از قبیل باتری،شارژر و غیره مطابق دستور اللعمل ها بمدت 12 ماه گارانتی می‌گردد
 • گارانتی محصول دربرگیرنده قطعات و اجرت رایگان در طول دوره فوق (18 ماه) می‌باشد.
 • محصولات فروخته شده شرکت مطابق فاکتور مشتری و تاریخ فعالسازي آن یک ماه  پس از خرید در صورت مشکل سخت افزاری تعویض می‌گردند همچنین درصورت داشتن ایراد ذاتی  تا سه ماه پس از فعال سازی دستگاه تعویض میگردد، تعویض  دستگاه در مواقعی که یک ایراد پس از 3بار تعمیر رفع نشود

شرایط فاکتور معتبر

 1. دارای سربرگ، مهر فروشگاه و امضا فروشنده باشد.
 2. آدرس دقیق فروشگاه و شماره تماس درج شده باشد.
 3. نام مشتری در فاکتور خرید درج شده باشد.
 4. فاکتور مخدوش نبوده و بدون خط خوردگی باشد.
 5. تاریخ درج شده باشد.
 6. اطلاعات کامل دستگاه در فاکتور درج شده باشد(مدل، IMEI)
 7. همراه داشتن کارت ملی

 

شرایط ابطال ضمانت نامه تامین پیشرو شار
 •  نگهداری و استفاده ناصحیح از دستگاه که موجب تغییر شکل عادی شود. (ضربه خارجی)
 • هرگونه تماس با مایعات که منجر به نفوذ رطوبت به دستگاه از مسیری که حسگر رطوبت در آن تعبیه شده است.
 • اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغییر در کالا توسط کارشناس فنی غیر از شرکت تامین پیشرو شار
 • تغییر یا دستکاری شماره سریال دستگاه (IMEI) در کارت گارانتی و یا در گوشی
 • روت کردن (ایجاد تغییرات در سیستم عامل دستگاه) سیستم عامل گوشی
 • انقضای تاریخ گارانتی به منزله ابطال گارانتی می‌‌باشد. از زمان صدور فاکتور رسمی یا فاکتور خرید اینترنتی سایت tsharonline.com
 • لوازم جانبی داخل جعبه (آداپتور ، کابل و …) ، از زمان شروع گارانتی دستگاه به مدت 6 ماه شامل گارانتی هستند.
 • خرابی در اثر استفاده از باتری و لوازم جانبی متفرقه و تایید نشده از سمت شرکت
 • نصب هرگونه نرم افزار و برنامه غیرمجاز که مورد تایید شرکت نبوده، منجر به ابطال گارانتی می‌شود.
فرآیند پذیرش حضوری درشعب تامین پیشرو شار
 1. ارتباط با کارشناسان و بررسی شرایط اولیه گارانتی از قبیل آب خوردگی و ضربه دیدن تلفن همراه
 2. ارسال تلفن همراه و پذیرش تلفن همراه و ارسال کدپذیرش برای خط ارسالی از سمت شما
 3. پیگیری آنلاین مرحله پذیرش از طریق سایت (https://tsharonline.omegaportal.net)
 • مدت زمان تعمیر دستگاه 3 الی 15 روز کاری تعین میگردد ، کلیه گوشی های گارانتی بنا به هرعللی ( مانند نبود قطعه / مشکلات فنی و … ) بیش از 1 هفته در مرکز این شرکت تعمیرنگردد در ازای هر روز تاخیر 3 روز به گارانتی اضافه می‌گردد.