لیست نمایندگی های شرکت تامین پیشرو شار


آمل، نیاکی محله، خیابان گلستان شهدا8(امام زاده ابراهیم)، خیابان آیت الله جوادی آملی، ساختمان میرداماد، طبقه 2 

تلفن ثابت: 44151811-011

تلفن ثابت: 44151911-011

ساعت کاری: 9 الی 13


اصفهان میدان احمد آباد خیابان احمد آباد پاساژ گلستان طبقه 1 اداری واحد 15

تلفن ثابت: 32264347-031

تلفن ثابت: 32264348-031

ساعت کاری: 9 الی 13 لغایت 17 الی 21


کرج، مشکین دشت، شهرک بعثت، بلوار ملاصدرا، بلوار سعدی، مهدی، طبقه همکف

تلفن ثابت: 36705272-026

تلفن همراه: 09351464007

تلفن همراه: 09121613695

ساعت کاری: 9 الی 13 لغایت 17 الی 21


بابل، فرهنگ، خیابان فرهنگ {مدرس5}، خیابان مدرس، طبقه همکف

تلفن همراه: 09111131981

ساعت کاری: 9 الی 13 لغایت 14 الی 21


فارس – شیراز – چهار راه زند – ابتدای خیابان توحید – مجتمع بازار موبایل فارس – ورودی اول اداری – طبقه چهار – مرکز خدمات آی زی سرویس

تلفن ثابت: 32223237-071

ساعت کاری: 9:30 الی 13:30 لغایت 17 الی 21


قائم‌شهر، خیابان امام خمینی، {بابل}، کوچه تلار4، طبقه همکف0

تلفن ثابت: 42204424-011

ساعت کاری: 9 الی 13 لغایت 16 الی 21 


کرمان، ابتدای خیابان 24 آذر، مجتمع تاج، طبقه ششم، واحد 603

تلفن ثابت: 32478035-034

تلفن همراه: 09153489020

ساعت کاری: 9:30 الی 14 لغایت 17 الی 20:30

کاشان، شهید رجایی، کوچه شهید عبدالباقی، خیابان شهید محمد علی رجایی، ساختمان طالبیان، طبقه همکف

تلفن ثابت: 

تلفن همراه: 

به زودی در کلان شهرهای ایران خدمات پس از فروش تامین پیشرو شار مجددا راه اندازی می‌شود.

لیست نمایندگی های شرکت تامین پیشرو شار


آمل، نیاکی محله، خیابان گلستان شهدا8(امام زاده ابراهیم)، خیابان آیت الله جوادی آملی، ساختمان میرداماد، طبقه 2 

تلفن ثابت: 44151811-011

تلفن ثابت: 44151911-011

ساعت کاری: 9 الی 13


اصفهان میدان احمد آباد خیابان احمد آباد پاساژ گلستان طبقه 1 اداری واحد 15

تلفن ثابت: 32264347-031

تلفن ثابت: 32264348-031

ساعت کاری: 9 الی 13 لغایت 17 الی 21


کرج، مشکین دشت، شهرک بعثت، بلوار ملاصدرا، بلوار سعدی، مهدی، طبقه همکف

تلفن ثابت: 36705272-026

تلفن همراه: 09351464007

تلفن همراه: 09121613695

ساعت کاری: 9 الی 13 لغایت 17 الی 21


بابل، فرهنگ، خیابان فرهنگ {مدرس5}، خیابان مدرس، طبقه همکف

تلفن همراه: 09111131981

ساعت کاری: 9 الی 13 لغایت 14 الی 21


فارس – شیراز – چهار راه زند – ابتدای خیابان توحید – مجتمع بازار موبایل فارس – ورودی اول اداری – طبقه چهار – مرکز خدمات آی زی سرویس

تلفن ثابت: 32223237-071

ساعت کاری: 9:30 الی 13:30 لغایت 17 الی 21


قائم‌شهر، خیابان امام خمینی، {بابل}، کوچه تلار4، طبقه همکف0

تلفن ثابت: 42204424-011

ساعت کاری: 9 الی 13 لغایت 16 الی 21 


کرمان، ابتدای خیابان 24 آذر، مجتمع تاج، طبقه ششم، واحد 603

تلفن ثابت: 32478035-034

تلفن همراه: 09153489020

ساعت کاری: 9:30 الی 14 لغایت 17 الی 20:30

کاشان، شهید رجایی، کوچه شهید عبدالباقی، خیابان شهید محمد علی رجایی، ساختمان طالبیان، طبقه همکف

تلفن ثابت: 

تلفن همراه: 

به زودی در کلان شهرهای ایران خدمات پس از فروش تامین پیشرو شار مجددا راه اندازی می‌شود.